Polityka Prywatności RODO

Regulamin

Polityka prywatności

 

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie ochrony danych
osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE –
pragniemy udzielić Państwu niezbędnych informacji:

 

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych
jest UNIQUE S.C. 56-400 Oleśnica, Cieśle
16H

 

2. O jakich danych osobowych mowa?

 

Chodzi o dane osobowe , które są zbierane w ramach
korzystania przez Państwa z naszych usług . W związku z tym, potrzebujemy
następujących Państwa danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz
NIP.

 

Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.

 

3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

 

a) w przypadku zawartej umowy (sprzedaży, dzierżawy,
zlecenia, usługi serwisowej itp.) dane osobowe będą przetwarzane w celu
realizacji postanowień zawartych w umowie

 

- podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym
wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes
Administratora;

 

b) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania
informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych
i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną.

 

- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach
marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane
dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes
Administratora;

 

c) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu subskrypcji do
newslettera

 

- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6, ust. 1
lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą,

 

d) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia
roszczeń z tytułu prowadzonej przez UNIQUE S.C.
działalności gospodarczej

 

- podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym
wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes
Administratora;

 

e) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji
obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez UNIQUE S.C. działalnością
gospodarczą

 

- podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym
wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes
Administratora;

 

4. Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś
inny sposób?

 

Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność handlowo –
usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia
odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury
informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako
przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub
udostępniane - następującym kategoriom odbiorców:

 

a) innym podmiotom gospodarczym współpracującym z UNIQUE
S.C. przy realizacji usług;

 

b) dostawcom usług zaopatrującym UNIQUE S.C. w rozwiązania
techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług
przez UNIQUE S.C. oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o
dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych)

 

c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających
UNIQUE S.C. w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy
windykacyjne);

 

- podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym
wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes
Administratora;

 

Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie
UNIQUE S.C. dokonują przetwarzania danych osobowych – działają na mocy i w
oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o
złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

 

5. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

 

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu
nawiązania współpracy, ze stron internetowych oraz dostępnych komercyjnych baz
danych na rynku.

 

6. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

 

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 3 celów:

 

a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie –
przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po
jej zakończeniu w celu:

 

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy

 

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 

- statystycznych i archiwizacyjnych,

 

- nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia
zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;

 

b) w celach marketingowych -
przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub
do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w
zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

 

c) w celu subskrypcji do newslettera - przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu
wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z
tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub
poddane anonimizacji.

 

7. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest
obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3,
podanie danych osobowych może mieć charakter:

 

a) umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem
zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z
usług i produktów należących do UNIQUE S.C.,

 

b) dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do
realizacji celów związanych m.in.:

 

- z otrzymywaniem przez Państwa informacji handlowych w tym
marketingowych w odniesieniu do produktów i usług UNIQUE S.C. drogą elektroniczną lub/i telefoniczną,

 

- subskrypcji newslettera,

 

- uczestnictwa w konkursach,

 

- udziału w ankietach.

 

8. Jakie mają Państwo prawa?

 

W związku z przetwarzaniem przez UNIQUE S.C. Państwa danych
osobowych - mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych
osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych
osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na
przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 - mogą być wycofane w dowolnym momencie.
Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

 

9. Z kim mogą się Państwo kontaktować w kwestiach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych?

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
rodo@unique.eu

 

II. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do
stron internetowych, których operatorem jest UNIQUE S.C. 56-400 Oleśnica,
Cieśle 16H (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

 

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

 

Ciasteczka (z ang. cookies) to małe pliki, które podczas
odwiedzania różnych stron w internecie są zapisywane na komputerze, tablecie
lub smartphonie użytkownika.

CO ZAWIERAJĄ I DO CZEGO SĄ WYKORZYSTYWANE PLIKI COOKIES?

 

Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika i wygenerowany
unikalny numer. Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie urządzenia, z którego
korzysta użytkownik i rodzaju używanej przez niego przeglądarki. Wszystko po
to, aby móc wyświetlić stronę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i
zoptymalizować przeglądanie stron internetowych.

 

Pliki cookies są również wykorzystywane w celu tworzenia
anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy
poruszają się po stronach internetowych. Umożliwia to ulepszanie zawartości i
struktury stron internetowych.

Z JAKICH PLIKÓW COOKIE KORZYSTAMY?

 

W ramach serwisu hako.pl korzystamy z trzech rodzajów plików
cookies.

 

    „Funkcjonalne”
pliki cookies, które służą do zapamiętywania ustawień użytkownika i
personalizacji jego interfejsu. Przykładowo regionu, z którego użytkownik łączy
się z naszą stroną, czy używanego przez niego języka.

    „Niezbędne” pliki
cookies, które umożliwiają użytkownikowi korzystanie z wszystkich funkcji w
serwisie, np. uwierzytelniające pliki cookies.

    Pliki cookies
pozwalające utrzymać sesję użytkownika.

 

W ramach powyższych kategorii plików cookie dzielą się one
również na:

 

    Sesyjne (session
cookies) – tego typu cookies są przechowywane na urządzeniu użytkownika do
momentu zamknięcia przeglądarki. Po zakończeniu sesji przeglądarki są trwale
usuwane z pamięci urządzenia.

    Trwałe (persistent cookies) – tego typu cookies są przechowywane na urządzeniu do momentu ich
usunięcia przez użytkownika.

 

Zarówno pliki cookies sesyjne, jak i trwałe nie pozwalają na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i informacji poufnych z urządzenia
użytkownika.

USUWANIE PLIKÓW COOKIES

 

    w przeglądarce
Opera

    w przeglądarce Firefox

    w przeglądarce Chrome

    w przeglądarce Internet Explorer

    w przeglądarce Safari

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon,
smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w
dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

 

Wyłączenie plików cookie może utrudnić korzystanie z
niektórych funkcji naszego serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania plików cookie
nie blokuje natomiast dostępu do treści zamieszczanych w naszym serwisie.